ล่าสุดอาการทรุด!! แทบไม่ไหวแล้ว

ล่าสุดอาการทรุด!! ณวัฒน์ แทบจะทนไม่ไหวแล้ว

สวัสดีค่ะทุกท่านที่เคารพรักเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ทางเรามีข่าวดีๆมานำเสนอกันอีกเช่นเคย โดยวันนี้เราจะออกมาอัปเดตอาการของคุณ ณวัฒน์ ให้ฟังกันอย่างต่อเนื่อง

สำหรั บอาการป่ว ยเพราะติ ด cv ของ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ที่หลังจากมีข่าวว่า ผู้เข้าประกวดเวทีมิสแกรนด์สมุทรสาครติด cv กันไปแล้ว 13 คน ผู้ดูแลอีกทั้งหมด 9 คน แถมมีบุคคล ที่ มี ความเสี่ย งเพราะเข้ามาร่วมงานในวันนั้น ที่อาร์ซีเออีกร่วม 100 คนได้

ต่ อ ม า มดดำ คชาภา ตันเจริญ ไ ด้ต่อสายตรงถึง ณวัฒน์ ในฐานะเจ้ าของเวทีใ หญ่ เพื่อถามถึงข้อเท็จจริงเ กี่ยวกั บประเด็นนี้ แต่คำตอบจาก อี กฝ่ายคือตอนนี้อาการหนั ก และถูกย้ า ยตั วไปที่ห้อง ICU แล้วเรียบ ร้ อ ย

เ นื่องจาก ค่าปอดลามไป 50 เปอร์เ ซ็นต์แล้ ว แต่ค่าออกซิเจนยั งปกติ แต่ก็ต่ำกว่าที่คาด ทำให้เจ้าตัวไม่ไ ด้ถามถึงประเด็ นนี้ต่อ

ล่าสุดวั นนี้ 11 ก.ค. ได้โ พสต์ภาพผ่านเ ฟซบุ๊ก พร้อมข้ อความว่า ภาพเมื่อ 3 วันก่อนเข้าห้องใ ห้ออกซิเจนความดันสูง มีอะไ รฝากกำลังใ จไ ว้ที่เพจนี้เท่านั้น น้ำขออนุญาตไ ม่ตอบเ รื่องอาการ ตามคำ แ น ะ นำแพทย์

ซึ่ งหลั งจากบรรดาแ ฟนๆ ไ ด้ทราบข่าว ต่างก็เข้ามาใ ห้กำลังใจ ณวัฒน์ กันอย่างล้ นหลาม ยังไ งทางเราก็ขอเป็ นอีกหนึ่ งกำลังใจให้คุณ ณวัฒน์ หายดีเป็นปกติได้ในเร็ววันด้วยค่ะ

เรียบเรียงโดย แม่ผ่อง

Facebook Comments