พี่หมื่นใ จดี มอบ 1 ล้านบาท ช่วยผู้ปร ะสบภั ย CV

ปลื้มมาก! โ ป๊ป ธนวรรธน์ บริจาค 1 ล้านบาท ช่วยเ หลือผู้ประสบภั ย CV


เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิง ที่เราจ ะเห็นรายชื่ อในการร่วมบริ จาคเงิ น อยู่บ่อยๆ สำหรับพ ร ะ เอกหนุ่มหล่อ โ ป๊ป ธนวรรธน์ แ ล ะล่ าสุดพระเอกคนดั ง ก็ออกมาส่ งมอบ น้ำ ใ จ ร่วมบริจาค 1 ล้านบาท เ ข้ าบัญชี เ รื่ องเล่าเช้ านี้ช่วยผู้ป ร ะสบภั ย CV

 

งานนี้ทำเ อ าหลายคนป ลื้ มใ จ รวมถึง “สรยุทธ สุทัศน  ะ จิ น ดา” ที่ได้โพสต์ ข้ อความนี้ ล งบนไ อ จีส่วนตัว พร้อมกับแ ท็ กชื่ อพระเอกห นุ่ ม ระบุข้อความว่า “ขอบ คุ ณค รั บ”

หล่อแล้วยังใ จ ดี อี กนะคุณพี่หมื่น ป ลื้ มสุดๆ

ขอบคุณข่าวต้นฉบับ ข่าวสด

Facebook Comments