หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม 5ปีนักษัตรยิ่ งแก่ยิ่ งร วย ดว งสบ ายตอนแก่

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ผู้มีบุญวาสนามาพบเจอกันในวันนี้ วันนี้เรามีคำทำนายดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคย

คำทำนายเป็นเพียงแนวทางในการดำเนินชีวิต อาจจะตรงหรือไม่ตรงตามกันทุกคน หมั่นทำบุญ

สร้างกุศลเอาไว้มากๆ เพื่อส่งเสริมบารมีแก่ตัวท่านเอง พร้อมแล้วมาดูกันเลยจ้า


คนที่เ กิดปีชวด

เป็นคนพูดจาเด็ดข าด พูดจาโอหัง มักทำอะไรตามใจตัวเองเป็นหลัก แต่อย่ างไรก็ตามแ ม้แข็งกระด้าง

แต่ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของคนทั่วไป มักก่อศัตรูเพร าะปากของตัวเอง เปลี่ยนใจง่าย เป็นคนเหล าะแหละ

หากมีเพื่อนชั่วก็จะชั่วไปเลย แต่หากมีเพื่อนดีหรือคบบัณฑิตก็จะดีไปเลย เป็นคนเ ซ็กซ์จัด เป็นคนรักที่ขี้เหงา

ขี้เบื่อ มักได้ดีในต่างถิ่น เป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่ง หรือชอบเดินทาง ขยันหมั่นเพียรประจบเอาใจผู้ใหญ่เก่ง

ได้รับการศึกษาดีไม่ตกต่ำ เพราะเป็นคนมีฝีมือเหนือกว่าใครๆ คนเ กิดปีชวดกล างวันจะดีกว่าปีชวดกล างคืน

พึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ เป็นหญิงอาจต้องผ่ านการมีแฟนหล ายคน

ใช้ชีวิตคุ่หล ายครั้ง มีจิตใจแข็งและปากจัดพอสมควร

คนที่เ กิดปีกุน

บั้นปล ายจะดี มีคนอุปถัมภ์ เป็นคนที่มีคนมาขอความช่วยเหลือ มีคนมาปรึกษาหารือบ่อยๆ จะมีคนนับหน้าถือต า

ได้เป็นคนมีชื่อเสียง เด่นดัง เป็นคนกล้ าหาญ เข้มแข็ง อดทน ชอบอาสาผู้อื่น แต่ใครที่ทำให้คนปีกุนเจ็บจะจำแล้วไม่ลืม

แต้มีเรื่องต้องระวังคือ การมีรักซ้อน รักส ามเส้ าอยู่บ่อยครั้งทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ หรือคบกับแฟนอยู่ดีๆ

เร าก็กล ายเป็นมือที่ 3 ต้องระวังด้วย เพราะเป็นคนที่มีเสน่ห์ มีไฝปานในที่ลับ จึงเป็นเสน่ห์แก่เพศตรงข้ าม

ข้อเ สียคือมักมีอารมณ์ฉุนเฉียว เป็นคนหยิ่ งในศั กดิ์ศรี ปากไวไปหน่อยทำให้เ กิดปัญหา คนเ กิดปีกุนกล างวันดี

ส่วนคนเกิ ดกล างคืนอาจจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเพราะเรื่องของความรักอยู่ตลอดเวล า

คนเกิ ดปีฉลู

ก็เป็นอีกปีที่จะสบ ายตอนแก่ ยิ่ งแก่ยิ่ ง รวย พูดจาไพเราะใครเห็นใครชอบ แต่ถ้าพูดหย าบคนก็เกลียดทันที

เป็นคนมีเสน่ห์ นัยต าเจ้ าชู้ คำพูดคำจาเจ้ าชู้ เป็นห ญิงจะมีปัญหาเรื่องคู่ครองบ่อยๆ เอาตัวรอดได้ด้วยคำพูด

ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใด เอาตัวรอดได้ทุกครั้ง มีความคิดสุขุม รอบคอบ จิตใจเมตตา ชอบบำเพ็ญประโยช น์ให้สังคม

แต่ชะต าชีวิตมักอาภัพ ทำคุณคนไม่ขึ้น ไม่ค่อยมีใครเห็นความดีสักเท่าไหร่ เวล าอยู่เฉยๆ ก็ครุ่นคิดถึงคนรักเก่า

ครุ่นคิดแต่เรื่องกาม าร มณ์ เป็นชายมีมนต์เส น่ห์ต้องต าต้องใจต่อเพศตรงข้ าม ถ้าเป็นหญิงจะมีไฝปานที่ลับ

รูปร่างสง่างาม หรือแ ม้รูปร่างไม่สง่างามก็จะมีคู่แน่นอน ไม่ขึ้นค าน จะมีคนมาหลงรัก สามารถทำงานได้หล ายอย่ าง

ศึกษาดีมีความเจริญก้าวหน้า หรือแ ม้การศึกษาน้อยแต่ก็เอาตัวรอดได้ ชอบท่องเที่ยวพเนจรไปทั่ว

คนเกิ ดกล างวันปีฉลูจะลำบ าก แต่ถ้าเกิ ดกล างคืนจะเป็นเศรษ ฐีแน่นอน

คนเกิ ดปีมะโรง

ยิ่ งแ ก่ ยิ่ งร วยมีคนอุปถัมภ์ เป็นคนมีเสน่ห์ มีโช คล าภ ชาตก่อนมักจะเกิ ดจากเมืองนาคร าช หรือมีเชื้ อส ายนาคร าช

เป็นคนเอาตัวรอดได้ดี ปากเป็นเอก เลขเป็นโท ใจแข็ง ไม่ยอมใครง่ายๆ แต่เป็นคนใจบุญ ใจกุศล โกรธง่าย หายเร็ว

มีใจซื่อสัตย์ต่อคนทั่วไป ถ้าศึกษาวิชาดีๆ จะก้าวหน้ามากๆ มีโอกาสจับเ งินจับทอง ในบั้นปล ายชีวิตมีคนอุปถัมภ์ ค้ำชู

ร่ำรว ยจริงๆ ถ้าเ กิดกล างวันจะเป็นคนดว งดี แต่ถ้าเกิ ดกล างคืนจะเดือดร้อนเพราะคนอื่น

คนเ กิด ปีระก า

จะร่ำร วยในบั้นปล าย เพราะเป็นคนหากินเก่ง ไม่มีวันตกอับ ไม่มีวันจน เป็นคนพูดจาตลกโปกฮา ชอบพูดทะลึ่ง

แต่ก็มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของคนอื่น แต่มักตายน้ำตื้น จิตใจอยู่ในศีลในธรรม ชอบเรียนส ารพัด

แต่ไม่สู้เก่งหรือชำนาญสักอย่ าง ทำได้หล ายอย่ าง แต่ไม่สุดสักอย่ าง ทำธุรกิจได้หล ายอย่ าง ค้ าข ายเก่ง ด วงชะต าสบ าย

แต่ข้อเสี ยของคนปีระกาคือ มักเซ็ กซ์จัด มีไฝป านในที่ลับ หรือมีแฟนหล ายคน มีคู่ครองหล ายคน เป็นคนมีฝีมือในเชิงศิลป์

ทำได้หล ายอย่าง แต่เอาดีสุดๆ ไม่ได้เลยจริง ๆ ต้องระวัง เพราะบ างทีคนระกาอาจจะมือไวไปนิดนึง

เวล าคุยกับใครชอบแตะเนื้อต้องตัว ทำให้หลายคนไม่พอใจ แต่จริงๆ ตัวคุณไม่ได้ตั้งใจชอบเดินทางไกล

อยู่ที่ไหนไม่ได้นาน ชอบพเนจรไปตามที่ใจตนชอบ ต้องระมัดระวังเรื่องการเจ้าชู้ เรื่องของการไม่ยอมคน

จะทำให้ชีวิตตกต่ำได้ คนปีระกาเ กิดกล างวันไม่ดี แต่เกิ ดกล างคืนจะสุขสบ าย มีทรั พย์สินเ งินทอง ข้าท าสบริวาร

ขอบคุณข้อมูล matichon

Facebook Comments