อนุโมทนาบุญ พิธีบวชดีเจมะตูม

เป็นอีกเรื่องราวดีๆ ล่าสุดมีรายงานว่า ดีเจมะตูม พิธีกรชื่อดังได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 9 มกราคม

ที่ผ่านมานับเป็นฤกษ์งามย ามดีเพราะว่าตรงกับวันคล้ายวันเกิ ดอายุครบ 32 ปีซึ่งนับว่าเป็นการบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่

ณ พระอุโบสถ วัดโพธิทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง

และมีรายงานว่าในการบวชครั้งนี้มีกำหนด 15 วัน โดยได้รับฉาย าทางธรรมเอาไว้ว่า โชติปญฺโญ (โช-ติ-ปัญ-โญ)

แปลว่า ผู้มีปัญญาอันสว่างไสว และนอกจากนี้ก็ยังมีเพื่อนที่สนิทมาร่วมงาน รวมญาติพี่น้องเพียงไม่กี่คน เพื่อความปลอดภัย

ทางนี้ทางทีมงานก็มีภาพบรรย ากาศมาฝากกันด้วยเราไปชมภาพกันได้เลย

อนุโมทนาบุญ

อนุโมทนาบุญ

อนุโมทนาบุญ

อนุโมทนาบุญ

Facebook Comments